• تلفن تماس : 021-22417540

تخصص نام پزشک روز ساعت
متخصص داخلی دکتر حمید براهیمی سه شنبه 9 الی 11
متخصص داخلی دکتر حمید براهیمی دوشنبه 9 الی 11
متخصص داخلی دکتر حمید براهیمی شنبه 9 الی 11
دندانپزشک دکتر یاسر فتحی پنجشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر یاسر فتحی چهارشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر یاسر فتحی سه شنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر یاسر فتحی دوشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر یاسر فتحی یکشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر یاسر فتحی شنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه تیرگر پنجشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه تیرگر چهارشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه تیرگر سه شنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه تیرگر دوشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه تیرگر یکشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه تیرگر شنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه فتحی پنجشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه فتحی چهارشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه فتحی سه شنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه فتحی دوشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه فتحی یکشنبه 9 الی 14
دندانپزشک دکتر فاطمه فتحی شنبه 9 الی 14
شنوایی سنجی دکتر سعیده مهرکیان دوشنبه 10 الی 13
شنوایی سنجی دکتر سعیده مهرکیان یکشنبه 10 الی 13
جراح پلاستیک دکتر مهدی فتحی یکشنبه 9:30 الی 11
قلب و عروق دکتر مهدی مشیری چهارشنبه 8:30 الی 9:30
قلب و عروق دکتر بابک بیاتی یکشنبه 12:30 الی 14
قلب و عروق دکتر سمانه فرتوک زاده شنبه 12:30 الی 14
روانپزشک دکتر محمد نویدی سه شنبه 10:30 الی 12
متخصص گوش و حلق و بینی دکتر مهدی اخباری سه شنبه 10 الی 12
متخصص گوش و حلق و بینی دکتر مهدی اخباری شنبه 10 الی 12
متخصص گوش و حلق و بینی دکتر جواد جبارپور دوشنبه 10 الی 12
متخصص گوش و حلق و بینی دکتر مجتبی میرزاده یکشنبه 13 الی 14:30
متخصص اورولوژی دکتر شیوا متقی دوشنبه 10 الی 12
اورولوژی دکتر حبیب اشرفی شنبه 11:30 الی 13
متخصص زنان و زایمان دکتر منیره اخلاق نجات چهارشنبه 10 الی 12:30
متخصص زنان و زایمان دکتر منیره اخلاق نجات دوشنبه 10 الی 12:30
متخصص زنان و زایمان دکتر منیره اخلاق نجات شنبه 10 الی 12:30
متخصص زنان و زایمان دکتر طاهره نویدی چهارشنبه 15 الی 16
متخصص زنان و زایمان دکتر طاهره نویدی یکشنبه 10 الی 12
متخصص زنان و زایمان دکتر مهناز یاونگی پنجشنبه 10 الی 12
متخصص مغز و اعصاب دکتر یعقوب ترسلی یکشنبه 12 الی 13
متخصص مغز و اعصاب دکتر نسیبه امیرزرگر دوشنبه 12:30 الی 14
متخصص مغز و اعصاب دکتر نسیبه امیرزرگر شنبه 12:30 الی 14
فوق تخصص ارتوپدی دکتر احمد شهلا پنجشنبه 10 الی 12
زنان و زایمان دکتر ناهید سهرابی سه شنبه 10:30 الی 12
قلب و عروق دکتر میترا ذاکر سه شنبه 10 الی 12
اورولوژی دکتر محمد علی امیرزرگر پنجشنبه 10 الی 12 صبح